Service och övrigt

Kulturmiljö, service och rastplatser längs leden

Totalt finns det cirka 50 mil markerade vandringsstigar i Mälarbygdens och Bergslagens vackra och omväxlande natur. Leden är lagd så att man ska kunna få en uppfattning om människors kultur och liv under de tusentals år människan bebott dessa trakter. I Fagersta passerar Bruksleden bland annat Högbyn, Fagerstas högsta punkt, 241 meter över havet och Trummelsberg som är en gammal bruksplats med rester av kolhus och rostugn. Via Landsberget når man näst högsta punkten i Fagersta, 217 meter över havet. Här finns en utsiktsplats där vyn sträcker sig flera mil över sjön Åmänningen. Notera att det gamla luftbevakningstornet på toppen av Landsberget är avstängt och går ej att klättra upp i.