Vandra

05 Vargberget – Hallstahammar | Bruksleden

Etapp nr 5 är en lättvandrad sträcka som till stor del går antingen längs mysiga små skogsvägar eller fina motionsspår.

Från vindskyddet börjar vandringen med en liten stigning upp på Vargberget. Stigen letar sig fram mellan stenblock och över berghällar. En bit innan kommungränsen mot Hallstahammar passerar du ett brett dike. På några ställen längsmed dikeskanten finns spår efter bäver.

Du kommer nu ut på en liten skogsväg som du följer i en och en halv kilometer. Därefter tar skogsstigarna vid igen och leden går genom en mysig blandskog där marken täcks av blockrik morän.

Sista biten fram till Hallstahammar vandrar du längs lättgångna motionsspår. Etappmålet ligger vid Hallstahammars motionscentrum. Gör gärna en avstickare från Bruksleden och vandra genom Hallstahammar ner till Kolbäcksån – Strömsholms kanal och det gröna och lummiga Skantzenområdet.

RASTPLATSER

Vid etappens början ligger ett vindskydd i en liten glänta i skogen. Framför vindskyddet finns en eldstad. Det kan vara svårt att tälta här eftersom marken lutar och är lite stenig, men någon hyfsad plats går att hitta.

HALLSTAHAMMAR

Hallstahammars kommun sträcker sig från Mälaren i söder till utlöpare av Bergslagen i norr. Genom samhället går Strömsholmsåsen, som är kraftigt påverkad av täktverksamhet, och parallellt med den rinner Kolbäcksån. Inne i tätorten finns ett naturreservat runt Sörkvarnsforsen, det enda större naturliga forsområdet på hela Kolbäcksån, med vackra ädellövskogspartier och en rik flora.

Fornfynd från trakterna runt Hallstahammar visar att här fanns befolkning redan under stenåldern. Tillgången till Kolbäcksåns forsar gjorde platsen väl lämpad för industrier. År 1628 anlades en kopparhammare vid Kolbäcksån i Hallsta. Den kom senare att utvecklas till Hallstahammars Bruk AB. Idag är Hallstahammar ett bruksamhälle med omfattande verkstadsindustri. Orten har blivit känd för namn som Hallstahammars Bruk, Bulten och Kanthal.

Det är väl värt att göra en avstickare från Bruksleden och vandra genom Hallstahammar ner till Kolbäcksån – Strömsholms kanal. Under 1770-talet lät kanalbolaget uppföra fler byggnader vid Skantzen i Hallstahammar i samband med byggandet av kanalen. Flera av byggnaderna finns kvar än idag. På det gröna och lummiga Skantzenområdet kan du besöka ett kanalmuseum som berättar Strömsholms kanals historia. Här finns bland annat en fungerande slussmodell, ett verktygsmuseum och ett litet kapell.

BO OCH ÄTA

Gå in på länken nedan och läs om var du kan bo och äta i Hallstahammar.

Bo och äta Läs mer ›

HANDLA MAT

Matvarubutiker finns vid Hammartorget mitt i Hallstahammar, ca 2 km från motionscentrum.

ÖVRIGT

Vid Hallstahammars motionscentrum finns motionsspår 1,2 km, 3 km och 5 km som är belysta. Under vintern har man skidspår. Vid anläggningen finns omklädningsrum, dusch och bastu för allmänheten.

Alldeles intill Motionscentrum ligger en skidbacke med släplift. Backen är 170 m lång och har en fallhöjd på 28 m. Här finns värmestuga och grillplats.

LÄS MER

Hallstahammars turistbyrå

Strömsholms kanal

Sörkvarnsforsens naturreservat

Längs vägen