Allemansrätten

Du får gå, jogga och cykla fritt i skog och mark, så länge du inte orsakar skada. Men , det är självklart att inte gå över åkrar med växande gröda, över planteringar eller annan mark som kan ta skada. Att ta vägen över annans tomt är inte heller tillåtet. På en tomt har de boende rätt att få vara i fred och att passera över tomten kan betraktas som hemfridsbrott.

Får man tälta?

Det är tillåtet att tälta i naturen så länge du inte stör eller förstör, **men ** vill du tälta längre än en natt, om ni är en stor grupp eller om du vill tälta i närheten av ett boningshus bör du fråga markägaren om lov.

Får man elda?

Att göra upp en liten lägereld går bra, men det är förbjudet att elda när det är torrt och finns risk för att brand kan sprida sig. Råder eldningsförbud får du inte ens elda i iordninggjorda eldstäder. Små fältkök får däremot alltid användas. Du ska tänka på att göra upp eld på en säker plats och att aldrig elda direkt på klipphällar. Klipphällarna spricker lätt sönder, en skada som inte går att reparera. Tänk också på att släcka eld och glöd ordentligt.

Får man bryta kvistar från träd och buskar?

Du får plocka grenar, kottar och pinnar på marken som bränsle till elden, men inte kvistar, grenar, bark eller näver från växande träd. Du får heller inte skada träd och buskar på annat sätt.

Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, men inte på tomter och i planteringar. Fridlysta växter får inte heller plockas.

Får man gå igenom en inhägnad hage?

Att passera genom en hage är tillåtet, men glöm inte att stänga grinden efter dig. Och du, stör inte djuren!

Får man fiska?

Det är tillåtet att fiska fritt med handredskap, som metspö eller kastspö, i Sveriges fem största insjöar, Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön, och vid kusterna. Undantaget är laxfiske vid Norrlands- kusten. I övriga sjöar krävs nästan alltid fiskekort eller annat tillstånd.

Får man ha med sig hund?

Hundar får följa med ut i skogen, men de måste hållas kopplade i naturen mellan 1 mars och 20 augusti. Då är djurlivet som känsligast och många djur har sina ungar.

Får man rida?

Att rida i skog och mark ingår i allemansrätten, **men ** det är bara tillåtet om du inte orsakar någon skada. Särskilt under vår och höst då marken är blöt och mjuk gäller det att välja rätt väg. Att rida på vandringsleder, motionsspår och andra iordninggjorda stigar är inte att rekommendera då de upprättats för ta sig fram till fots.

Hur gör man med skräpet?

Det är inte ok att lämna kvar skräp i naturen! Både djur och människor kan skada sig på krossat glas, kapsyler, plastpåsar och rostiga burkar. Dessutom förstör det upplevelsen för nästa person som kommer till platsen.

Får man köra motorfordon?

Det är förbjudet att köra med motorfordon i terrängen. Det är inte heller säkert att du får köra på alla skogsbilvägar och enskilda vägar. Respektera skyltar som förbjuder bilkörning! De finns där av en anledning. Att parkera ditt fordon direkt intill vägen går bra, så länge du inte hindrar trafiken.