Välkommen till Bruksleden!

Välkommen till Bruksleden!

Genom Västmanland, från Västerås i söder till Avesta och Malingsbo i norr, sträcker sig Bruksleden.

Karta

Karta
Vandra

Vandra Bruksleden

Bruksleden är indelad i 27 etapper med varierande längd.

Service och övrigt

Kulturmiljö, service och rastplatser längs leden

Inspiration