Service och övrigt

Ebba Brahes lusthus

Skinnskatteberg, Västmanlands län

Kategori

  • Barnvagnstillgängligt
  • Naturvärde
  • Forn-/kulturminne
  • Kulturmiljö
  • Sittbänk
  • Parkeringsplats
  • Sevärdhet

I början av 1600-talet anlades en stångjärnssmedja med tre hamrar vid Bockhammar. Bruket köptes kort därefter av riksdrotsen Magnus Brahe som redan ägde bruket i Uttersberg. Dottern Ebba Brahe ärvde Bockhammar år 1633. Bockhammars bruk var i drift mellan 1607 och 1880. Lusthuset och den stora, timrade mangårdsbyggnaden från 1817 är idag i stort sett det enda som återstår av det gamla bruket.

I sin ungdom upplevde Ebba Brahe (1596-1674) en romantisk kärlekshistoria med kung Gustav II Adolf. Deras planerade giftemål förhindrades dock av konungens mor. Den tjugofyraåriga Ebba gifte sig i stället fältherren Jacob de la Gardie. Paret fick 14 barn. Efter makens död 1652 styrde Ebba Brahe med fast hand familjens många gods och bruksanläggningar runtom i Sverige.

Många sägner florerar om Ebba Brahe där hon beskrivs som en god och ärbar kvinna. Den vackra kärlekssagan med Gustav II Adolf i trakterna vid Bockhammar har gett näring åt fantasin och romantiken. Som en vacker skyddsängel sägs hon visa sig i parken kring lusthuset för att uppmana människan till godhet och trohet. Enligt sägnen hade hon sedan ungdomen två sånger i sitt hjärta som hon sjöng från lusthuset, den ena i dur och den andra i moll. Efter hennes död 1674 sjunger fåglarna på Bockholmen hennes sånger.

I närheten