Service och övrigt

Ebba Brahes lusthus

Skinnskatteberg, Västmanlands län

Kategori

  • Barnvagnstillgängligt
  • Naturvärde
  • Forn-/kulturminne
  • Kulturmiljö
  • Sittbänk
  • Parkeringsplats
  • Sevärdhet

Aktuell

Under perioden 2021-2023 genomför Skinnskattebergs kommun ett omfattande restaureringsarbete av lusthuset och besöksområdet. Detta innebär att det under vissa perioder kan vara svårt att komma in i själva byggnaden och att det kanske kommer att finnas arbetsredskap och annat i området. Vi hoppas att alla besökare har förståelse för att det under en tidsperiod inte ser ut som vanligt, men att det är för att lusthuset ska kunna bevaras lång tid framöver som dessa åtgärder är extremt nödvändiga.

Under våren och sommaren 2022 innebär restaureringsarbetet att lusthuset har lyfts av sin grund och nu tillfälligt står placerad på land bredvid vattnet. Vattnet i dammen runt lusthuset har också stängts av för att arbetarna ska kunna komma åt grunden ordentligt, samt att dammens utflöde har byggts om för att förbättra fiskpassagen samtidigt som vattnets nivå kommer att hållas på en mer konstant nivå.

Tidsplanen ser för tillfället ut enligt följande: Lusthuset kommer att lyftas tillbaka till sin grund i början på september 2022. Vattenspegeln kommer att återställas efter att detta har skett.

Under våren 2023 kommer arbete med besöksområde och parkeringsplats att genomföras.

Restaureringsarbetet genomförs av HPS Kulturmiljövård på uppdrag av Skinnskattebergs kommun, med stöd av Länsstyrelsen i Västmanland, Jordbruksverkets landsbygdsprogram och i samverkan med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

För frågor gällande restaurering, tillgänglighet och tidsplan kontakta Skinnskattebergs kommun 0222-51 55 00.
Eller direkt till Veronica Dahlberg, handläggare kulturmiljö och fritid, på 0222-515657.

I början av 1600-talet anlades en stångjärnssmedja med tre hamrar vid Bockhammar. Bruket köptes kort därefter av riksdrotsen Magnus Brahe som redan ägde bruket i Uttersberg. Dottern Ebba Brahe ärvde Bockhammar år 1633. Bockhammars bruk var i drift mellan 1607 och 1880. Lusthuset och den stora, timrade mangårdsbyggnaden från 1817 är idag i stort sett det enda som återstår av det gamla bruket.

I sin ungdom upplevde Ebba Brahe (1596-1674) en romantisk kärlekshistoria med kung Gustav II Adolf. Deras planerade giftemål förhindrades dock av konungens mor. Den tjugofyraåriga Ebba gifte sig i stället fältherren Jacob de la Gardie. Paret fick 14 barn. Efter makens död 1652 styrde Ebba Brahe med fast hand familjens många gods och bruksanläggningar runtom i Sverige.

Många sägner florerar om Ebba Brahe där hon beskrivs som en god och ärbar kvinna. Den vackra kärlekssagan med Gustav II Adolf i trakterna vid Bockhammar har gett näring åt fantasin och romantiken. Som en vacker skyddsängel sägs hon visa sig i parken kring lusthuset för att uppmana människan till godhet och trohet. Enligt sägnen hade hon sedan ungdomen två sånger i sitt hjärta som hon sjöng från lusthuset, den ena i dur och den andra i moll. Efter hennes död 1674 sjunger fåglarna på Bockholmen hennes sånger.

Fakta

Ebba Brahes lusthus är en del av Ekomuseum Bergslagen. https://ekomuseum.se/

Ekomuseum Bergslagen är sedan 1986 ett nätverk av nästan 70 olika platser att besöka, alla på temat industrihistoria. Det handlar om ett 20 mil långt område i Dalarna och Västmanland. Platserna berättar idag om liv och arbete, teknik och bergsbruk i Bergslagen förr.

I närheten