Om Bruksleden

ANSVAR

Ansvariga för Bruksleden är de sex kommuner leden passerar genom, Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg samt Avesta kommun där leden har en av sina startpunkter.

ETAPPER

Bruksleden är indelad i 27 etapper med varierande längd. De flesta etapperna börjar och slutar vid en rastplats med vindskydd eller en raststuga. Etappstart/mål markeras på kartorna med en röd ring. Du kan själv skriva ut en etappbeskrivning från hemsidan. Gå in på den etapp du är intresserad av och klicka på länken etappkarta.

KARTOR

Tio kartor i A4-storlek och skala 1:50 000 täcker hela Bruksleden. Du kan själv skriva ut kartorna från hemsidan. Gå in på den etapp du är intresserad av och klicka på etappkarta.

LEDMARKERINGAR

I terrängen markeras Bruksleden med orange färg på träd och stolpar. Vägvisningsskyltar i stigförgreningar visar ibland avståndet till närmaste etappmål.

VATTEN

Vattenkällor finns på några ställen längs leden, ofta i anslutning till rastplatserna. Ansvariga för Bruksleden kontrollerar inte vattenkvaliteten i dessa källor. Därför är de inte utmärkta på kartorna och det rekommenderas att du bär med dig eget vatten.

VED

I allmänhet finns ingen ved utlagd vid vindskydd och raststugor.