Vandra

Vandra Bruksleden

Bruksleden är indelad i 27 etapper med varierande längd. De flesta etapperna börjar och slutar vid en rastplats med ett vindskydd eller en raststuga.