Vandra

Örtjärnsskogen

Naturreservatet Örtjärnsskogen - Informationsskylt.

För ytterligare information hänvisar vi till Länsstyrelsen.

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/besoksmal/naturreservat/ortjarnsskogen.html

Längs vägen