Vandra

22 Örtjärnen – Högbyn | Bruksleden

8.5 km

Aktuell

Sträckan utmed Örtjärnen är för tillfället väldigt svår att ta sig fram på. Ett stort antal träd har fallit på grund av angrepp från Granbarkborre. För att ta sig fram den biten krävs att man gör en omväg runt träden, samt i vissa fall klättrar över.
Detta ska försöka åtgärdas så snart som möjligt.

Etappen kan antingen påbörjas vid Örtjärnen eller vid Högbyns gamla skidanläggning. Etappen inbjuder till en mycket tuff vandring som stundtals kräver rejäla tag och mycket god kondition. Då i stort sett hela etappen går i mycket varierande terräng samt på singeltrack stigar så är det en etapp som lämpar sig bäst för den erfarna vandraren.

Vill man så kan man med fördel även parkera vid Fagersta kommuns fisketjärn, Abborrtjärn och vandra kortare bitar av etappen till till exempel Lindbostugan som med sina fantastiska omgivningar skapar förutsättningar för övernattning, grillning eller lättare fysiska aktiviteter. Etapp 22 av Bruksleden bjuder in till utmaningar som man sent glömmer. Förutom Lindbostugan så ges det riktigt fina möjligheter för övernattning vid flertalet vindskydd. Man passerar också flera sjöar så som till exempel Billsjön.

Kommunikationer

Det går i dagsläget inte att åka till den här etappen med kollektivtrafik.

Parkering

Högbyns gamla skidanläggning Abborrtjärn Örtjärnen.

Underlag

Stig, singeltrack, stenar och rötter, korta inslag av grusväg.

Längs vägen