Vandra

19 Kolpen – Örtjärnen|Bruksleden

13.6 km

Etapp nummer 19 är en vacker och varierande sträcka där andra halvan är ganska kuperad.

Efter att ha lämnat vindskyddet vid sjön Kolpen kommer du snart ut på en lättvandrad stig. Stigen följer en liten bäckravin genom tät granskog där marken täcks av tjock grön mossa. Du kommer ut vid väg 68 och är nu framme i Darsbo. Från sjön Dagarn till Storsjön över Darsbo gård sträcker sig ett stråk med leptitformationer. I leptiten uppträder kalksten och järnmalm, som tidigare varit föremål för gruvdrift. I Darsbo fanns vid sjön Dagarn en hytta som mellan åren 1610-12 var socknens största. Man vet inte när driften upphörde men idag återstår endast en slagghög och rester av en dammanläggning.

Genom Darsbo vandrar du på en bred stig i kanten av Storsjön och därefter på en liten grusväg. Efter en kortare sträcka genom skogen kommer du ut på en större grusväg nedanför Främshyttan, ett bergsmanshemman omnämnt för första gången 1540. Grusvägen tar dig genom Främshyttans vackra och omväxlande kulturlandskap förbi ängar, gårdar och hästhagar. Hela tiden har du utsikt över Storsjön.

Efter Ivarbyn viker leden av från vägen och klättrar uppåt, in i den täta skogen. Så småningom går det nedför igen mot Getingtäkten. På andra sidan vägen följer en lite tråkigare sträcka längs en grusväg som tar dig uppför en ca 2 km lång backe kantad av skog.

Belöningen får du när du når det vackra området runt sjön Örtjärnen. Örtjärnen är en ca fyra kilometer lång och 50-150 m bred sprickdalssjö. Nivåskillnaderna mellan sjön och omgivningarna är ca 50 m. Då du går över bron passerar du gränsen mellan Västmanland och Dalarna. Vid Örtjärnen finns två lägerplatser att välja mellan. Den första ligger på udden du kommer till alldeles efter bron. Här finns två vindskydd. Fortsätter du ett par hundra meter till kommer du fram till nästa vindskydd.

RASTPLATSER

Ett vindskydd med eldstad finns vid sjön Kolpen. Vindskyddet har ett vackert läge alldeles nere vid vattnet.

Vid Örtjärnen finns två lägerplatser. Den första ligger på en udde som du kommer till efter att ha gått över bron söderifrån. Här ligger två vindskydd med en eldstad. Platsen är vacker och mysig och flera tält får plats runt omkring.

Nästa vindskydd ligger efter ytterligare några hundra meter och här finns även TC. Detta vindskydd ligger också vackert med öppningen mot sjön.

Vägbeskrivning

Vid väg 68 vid Darsbo stannar buss nr 500 som går till Skinnskatteberg – Köping eller Fagersta – Norberg – Avesta. Bussen går en gång i timmen på vardagar men lite mer sällan på helgerna.

Längs vägen