Vandra

20 Harplekartorp – Örtjärnen | Bruksleden

9.1 km

Längs etapp nr 20 passerar du det vackra och spännande området runt Matkullen. Sträckan är ganska kuperad, framför allt runt Matkullen. Andra halvan är mer lättgången.

Etappen börjar vid väg 233 mellan Skinnskatteberg och Malingsbo. Första biten går du genom lövskog där en matta av vitsippor och liljekonvaljer täcker marken under våren. Terrängen lutar uppåt och så småningom ändrar skogen karaktär. Du passerar en rastplats med två vindskydd som ligger lite vid sidan av stigen. Efter ca 1,5 km når du utkanten av Matkullens naturreservat. Innan reservatet delar sig stigen och du kan gå en liten rundslinga. För att följa Bruksleden tar du av åt höger. Toppen av Matkullen når ca 210 m ö h och väl uppe får du en fantastisk utsikt över Baggådalen i söder.

På andra sidan berget sluttar det brant utför. Från ca 1 km efter Matkullen och fram till Örtjärnen har etapp nr 20 samma sträckning som etapp nr 19. Leden går på skogsstig nedåt mot Getingtäkten. På andra sidan vägen följer en lite tråkigare sträcka längs en grusväg som tar dig uppför en ca 2 km lång backe kantad av skog.

Belöningen får du när du når det vackra området runt sjön Örtjärnen. Örtjärnen är en ca fyra kilometer lång och 50-150 m bred sprickdalssjö. Nivåskillnaderna mellan sjön och omgivningarna är ca 50 m. Då du går över bron passerar du gränsen mellan Västmanland och Dalarna. Vid Örtjärnen finns två lägerplatser att välja mellan. Den första ligger på udden du kommer till alldeles efter bron. Här finns två vindskydd. Fortsätter du ett par hundra meter till kommer du fram till nästa vindskydd.

RASTPLATSER

Ca 1 km från starten vid väg 233 finns en rastplats med två stora vindskydd och en eldstad. Du ser inte vindskydden från stigen men en skylt visar vägen.

Vid Örtjärnen finns två lägerplatser. Den första ligger på en udde som du kommer till efter att ha gått över bron söderifrån. Här ligger två vindskydd med en eldstad. Platsen är vacker och mysig och flera tält får plats runt omkring.

Nästa vindskydd ligger efter ytterligare några hundra meter och här finns även TC. Detta vindskydd ligger också vackert med öppningen mot sjön.

MATKULLENS NATURRESERVAT

Matkullen är en skogsklädd bergshöjd uppbyggd av yngre medelkornig granit. Syftet med reservatet är att skydda områdets höga biologiska värden. Kullen når 210 meter över havet och från dess topp har du vacker utsikt över Baggådalen. Efter att senaste inlandsisen smält undan nådde havet i det här området som högst ca 178 meter högre än idag. Baggådalen var då en havsvik och toppen av Matkullen en ö.

Berget är bevuxet med äldre barrblandskog. Här har man bland annat påträffat den sällsynta stiftgelélaven.

Tänk på att särskilda föreskrifter gäller inom reservatet (se Länsstyrelsens hemsida för mer information).

Vägbeskrivning

Du kan inte komma till den här etappen med kollektivtrafiken.

Vid väg 233 där etappen startar finns en informationsskylt och här går att parkera ett par bilar.

Längs vägen