Vandra

14 Norra Morsjön – Högbyn | Bruksleden

10.7 km

Aktuell

Fagersta kommun har sedan säsongen 2021 tagit bort all möjlighet till vedhållning samt sophantering runt om Abborrtjärnarna. Det är allmänhetens eget ansvar att ta med sig eventuellt skräp. Det är också allmänheten som kommer hållas ansvarig av markägaren vid eventuell brand, förstörelse av skog, nedskräpning och dylikt.

Observera att man måste ha fiskekort för att fiska vid Abborrtjärnarna och att det enbart är tillåtet med flugfiske vid Lilla Abborrtjärn - överträdelse beivras. Fiskekort kan köpas via länken nedan eller appen iFiske.se

https://www.ifiske.se/fiske-stora-abborrtjarn-lilla-abborrtjarn.htm

OBS! Delar av Etappen går genom skog och mark som blivit kraftigt angripen av Granbarkborren. Var försiktiga.

Etapp 14 startar vid Norra Morsjön och har sin målgång vid Högbyns numera nerlagda alpina anläggning. Etappen går mestadels genom tät blandskog. Etappen börjar med att man vandrar på en grusväg en kortare bit innan den övergår till stig/singeltrack. På väg mot etappens mål i Högbyn passerar man flera tjärnar. Exempelvis Dötjärn och Abborrtjärn. Den sistnämnda är ett populärt besöksmål då man kan fiska efter regnbåge, röding och öring i tjärnen. Det är särskilda regler som gäller för fiske i Abborrtjärn och det är därför viktigt att man följer de regler som finns samt köper fiskekort. Isättning av fisk sköts av Fagersta kommun.

Etapp 14 passerar områden/samhällen där det finns permanentboenden. Vänligen iaktta försiktighet och respektera privat mark.

Vägbeskrivning

Via väg 250 i riktning mot Köping kommer man efter ca 12 km till Bastmora. Här kan man parkera bilen på lämplig plats och vandra en bit på Etapp 13 innan man kliver på Etapp 14 vid Norra Morsjön.

Vill man vandra från Högbyn mot Norra Morsjön så finns det möjlighet att parkera vid Högbyns gamla skidanläggning.

Parkering

Bastmora i anslutning till väg 250 i riktning mot Köping om man vill vandra mot Högbyn, ca 12 km från Fagersta.

Högbyn - gamla skidanläggningen om man vill vandra mot Norra Morsjön, ca sju km från Fagersta .

Underlag

Skogsväg, skogsstig, hällar, stenigt och en hel del rötter förekommer.

Längs vägen