Vandra

14 Norra Morsjön – Högbyn | Bruksleden

10.7 km

OBS! Delar av Etappen går genom skog och mark som blivit kraftigt angripen av Granbarkborren. Var försiktiga.

Etapp 14 startar vid Norra Morsjön och har sin målgång vid Högbyns numera nerlagda alpina anläggning. Etappen går mestadels genom tät blandskog. Etappen börjar med att man vandrar på en grusväg en kortare bit innan den övergår till stig/singeltrack. På väg mot etappens mål i Högbyn passerar man flera tjärnar. Exempelvis Dötjärn och Abborrtjärn. Den sistnämnda är ett populärt besöksmål då man kan fiska efter regnbåge, röding och öring i tjärnen. Det är särskilda regler som gäller för fiske i Abborrtjärn och det är därför viktigt att man följer de regler som finns samt köper fiskekort. Isättning av fisk sköts av Fagersta kommun.

Etapp 14 passerar områden/samhällen där det finns permanentboenden. Vänligen iaktta försiktighet och respektera privat mark.

Längs vägen