Vandra

14 Abborrtjärn Runt - Familjeled, en del av Etapp 14 & 22 | Bruksleden

3.0 km

Stora Abborrtjärn runt är en lätt vandring för hela familjen. Rundslingan går runt sjön och är en utmärkt promenad i väntan på att stora fisken (Regnbåge, röding, öring) ska hugga. Här finns möjlighet att grilla om man tar med sig egen ved. Givetvis är det på eget bevåg som man upprättar en eld för grillning. Fagersta kommun har sedan säsongen 2021 tagit bort all möjlighet till vedhållning samt sophantering runt om Abborrtjärnarna. Det är allmänhetens eget ansvar att ta med sig eventuellt skräp. Det är också allmänheten som kommer hållas ansvarig av markägaren vid eventuell brand, förstörelse, nedskräpning och dylikt.

Den här rundslingan är en del av Etapp 14 och Etapp 22 på Bruksleden. Man har alltså möjligheten att förlänga sin vandring med cirka 3 km om man så önskar.

Särskilda regler gäller för fiske i tjärnarna. Fiskekort kan köpas via iFiske.se. Alla former av överträdelse vid olovligt fiske beivras. Då många fiskare som besöker Stora och Lilla Abborrtjärn ber vi er att visa hänsyn och agera på ett respektfullt sätt.

Den här rundslingan är lättvandrad med varierande kupering. Den består av mestadels enkelstig (rötter/stenar) samt viss spång och passage över befintlig brygga.

Längs vägen