Vandra

13 Trummelsberg – Norra Morsjön, via Trehörningen|Bruksleden

9.0 km

Aktuell

Visa aktsamhet för rådande förhållanden, omgivning samt boende i området. Iaktta försiktighet och följ myndigheters uppmaning vid till exempel eldningsförbud.

Vandringen börjar i Trummelsberg och går via St. Trehörningen till Norra Morsjön, märk väl att etapp 12 och 13 delar på sig strax efter att man passerat gamla Trummelsbergs bruk och Slaggstenspelarna. Vandringen är väldigt varierande och kuperad. Det är ett mycket vackert skogslandskap som bjuder på små sjöar, kala hällar, upp över höjder och moränmarker. Den här etappen går i stort sett enbart på skogsstig/smal singeltrack förutom grusvägen som leder en genom samhället Bastmora. När ni når Bastmora och ska vidare mot Norra Morsjön så iaktta försiktighet då en större väg måste korsas. Vänligen visa hänsyn till boende i området.

På vägen mot Norra Morsjön kommer man passera Jättens Grav (Klapperstensfält) och St. Trehörningen, här kan man grilla och sommartid bada. Det finns en raststuga som man kan övernatta i. I stugan finns en mindre kamin. Alla som eldar uppmanas att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Man passerar också Storsjön. Vänligen respektera de fiskeregler som gäller.

Den här vandringen går att göra så att man kombinerar etapp 12 och 13 av Bruksleden. Följ skyltanvisning så kan man gå från Trummelsberg till Trehörningen, via grusvägen mot Bastmora för att sen svänga tillbaka upp mot Norra Landsberget. Från Norra Landsberget kan man sen ta sig till Trummelsberg igen. Då blir vandringen ca 16 km.

Till den här etappen kan man åka bil. Det går bra att parkera i Trummelsberg. Ska du starta din vandring i Bastmora så tänk på att det inte finns parkeringsplatser utan man måste ställa sig på ett så pass lämpligt vis så att man inte stör allmänheten.

Vägbeskrivning

Via RV66 kommer man till Trummelsberg. Det är ca 56 km från Västerås och ca 20 km från Fagersta.

Via RV68 från Fagersta och länsväg 250 i riktning mot Köping kan man parkera vid samhället Bastmoram, ca 11 km.

Parkering

Finns i Trummelsberg samt vid Nedre och Övre parkeringsplatserna vid Landsberget. Följ skyltning.

OBS! Ska du starta din vandring i Bastmora så tänk på att det inte finns parkeringsplatser utan man måste ställa sig på ett så pass lämpligt vis så att man inte stör allmänheten.

Underlag

Skogsstigar. Viss sträcka på grusväg. Singeltrack stig. Rötter och delvis steniga partier.

Längs vägen