Service och övrigt

Slaggstenspelare i Trummelsberg

Fagersta, Västmanlands län

Kategori

  • Forn-/kulturminne

Aktuell

Visa aktsamhet för rådande förhållanden, omgivning samt boende i området. Iaktta försiktighet och följ myndigheters uppmaning vid till exempel eldningsförbud.

Slaggstenspelare som på senare år renoverats av Fagersta kommun. Mycket sevärd gammal plats.

Parkering

Parkering finns vid hyttområdet i Trummelsberg.

På grund av att en damm har brustit vid Sågsjön är vägen efter parkeringen i Trummelsberg bortspolad. Det betyder att det inte går att köra vidare mot Bockhammar/Skinnskatteberg från riksväg 66. Kommer du från Bockhammars-hållet kan du inte komma till parkeringen intill Trummelsbergs slaggstenspelare vid Stora Kedjen, inte heller köra vidare mot riksväg 66. Vägen till den stora rastplatsen vid sjön i Trummelsberg är oframkomlig och bron är förstörd. Det går därför inte att ta sig till grillplatsen och vindskyddet.

I närheten