Vandra

11 Stenbjörnskojan – Trummelsberg | Bruksleden

10.2 km

Etapp nr 11 går genom småkuperad vildmarksterräng som karaktäriseras av de många mossar och våtmarker du passerar. Leden går i stort sett enbart på skogsstigar, undantaget två kortare sträckor på grusväg.

Stenbjörnskojan, där etappen startar, är en gammal skogs-arbetarkoja med stall från 1930-talet. Nu används den som rast- och övernattningsstuga. Härifrån går leden upp på Stenbjörns-berget. Toppen består av berghällar varifrån du har lite utsikt över omgivningarna.

Du fortsätter din vandring genom varierande skogsterräng. Ibland står skogen tät, för att i nästa stund övergå i luftig tallskog med höga stammar och mossklädd mark, eller en mosse som du tar dig över via spänger.

Leden passerar öster om det stora myrkomplexet Stora Flyten som består av svagt sluttande kärr och välvda högmossar. Myrområdets storlek och variationsrikedom har bidragit till dess vildmarkskaraktär med fågelarter som tjäder, orre och trana.

Ca 1,5 km väster om Avlångskullen ligger Rudtjärn och Rudtjärnsberget. Här finns en blockgrotta med flera gångar.

Sista kilometern fram till etappmålet vid Trummelsberg går du längs en grusväg. I Trummelsberg fanns en gång ett bruk och även om det mesta från den tiden är borta kan du fortfarande se några spännande lämningar som ruinen efter ett kolhus, en grävd kanal och kajen. För att komma till rastplatsen passerar du några hus och viker därefter av på en liten väg ner till vänster. Här nere vid sjön stora Kedjen finns badplats, stora gräsytor och ett vindskydd mm.

RASTPLATSER

Vid etappstarten Stenbjörnskojan ligger en raststuga. Stugan innehåller fyra våningssängar, med plats för åtta personer. Utanför finns eldstad och bänkar. Platsen är inte idealisk för att tälta eftersom marken är stenig och ojämn, men någon plats går att hitta.

Det är fint att ta en rast på berghällarna uppe på Stenbjörnsberget.

Vid Trummelsberg finns en mysig lägerplats nere vid sjön Stora Kedjen. Här finns vindskydd, två eldstäder, bord och bänkar, TC och badplats med brygga. Det finns stora gräsytor att slå upp tält på

STORA FLYTEN

Bruksleden går i östra kanten av våtmarksområdet stora Flyten. Stora Flyten omfattar ett tiotal sjöar och tjärnar som omges av olika typer av kärr och mossar. På mossarna växer ljung och kråkris. Hela myrområdet ligger i ett barrskogsområde där en mängd olika arter av vitmossor täcker stora delar av bottenskiktet. Kärren hyser krävande arter som myggblomster, slåtterblomma, ängsnycklar och sumpnycklar. Området lockar en mängd våtmarksfåglar som storspov, tofsvipa, grönbena, enkelbeckasin, ljungpipare, trana, ängspiplärka och gulärla.

RUDTJÄRNSBERGET

Rudtjärnsberget ligger ca 1,5 km väster om Avlångskullen som Bruksleden passerar en bit norr om Stenbjörnskojan. Vid berget finns ett grottsystem där du kan krypa och åla dig fram genom långa och snirkliga gångar. Grottan är en sprick/blockgrotta som bildats genom att berggrunden spruckit sönder. Viss vana och utrustning krävs.

Koordinater: X: 6635020 Y: 1507770

TRUMMELSBERG

Fem kilometer in i skogen, väster om väg 66, ligger Trummelsberg vid sjön Kedjen. Av detta bruk som grundades av Olof Trummel år 1622 finns idag bara ruiner kvar. Malmen kom hit från Norberg och det färdiga tack- eller stångjärnet fördes sedan vidare till Färna bruk. Hammaren lades ner år 1864, medan hyttan hölls igång fram till 1907. Naturen har nu återtagit det mesta av platsen, men spåren efter den livliga brukshanteringen finns kvar. Den som besöker Trummelsberg kan se resterna av rostugnen, de stora gråa stenpelare som en gång var ett kolhus, den grävda kanalen, spår av kajen där pråmarna som fraktade tackjärnet lade till samt några bostadshus från 1800-talet.

LÄS MER

Titta i en flora

Vägbeskrivning

Du kan inte komma till den här etappen med kollektivtrafiken.

Parkering

Parkering finns intill hyttområdet i Trummelsberg. På grund av att en damm har brustit vid Sågsjön är vägen efter parkeringen i Trummelsberg bortspolad. Det betyder att det inte går att köra vidare mot Bockhammar/Skinnskatteberg från riksväg 66. Kommer du från Bockhammars-hållet kan du inte komma till parkeringen intill Trummelsbergs slaggstenspelare vid Stora Kedjen, inte heller köra vidare mot riksväg 66. Vägen till den stora rastplatsen vid sjön i Trummelsberg är oframkomlig och bron är förstörd. Det går därför inte att ta sig till grillplatsen och vindskyddet.

Längs vägen