Vandra

02 Skålbystugan – Toftsjön | Bruksleden

9.5 km

Etappen mellan Skålbystugan och Toftsjön går på stigar genom skogsterräng. Mot slutet passerar du östra delen av den vidsträckta Toftmossen.

Du startar vid rastplatsen Skålbystugan. Efter ca 4 km vandring går leden ihop med etapp nr 3 från Skultuna. Terrängen består nu av omväxlande tät och lite öppnare barrskog där marken täcks av storblockig morän. Framme vid Toftmossen går du på spänger och stigar i ena kanten av den stora våtmarken. Efter ett tag leder spängerna dig tvärs över mossen och härifrån är det inte långt kvar till etappmålet Toftsjön. Vid Toftsjön ligger ett vindskydd med utsikt över vattnet.

RASTPLATSER

Vid etappstarten ligger Skålbystugan, en raststuga med fyra bäddar. Stugan ligger på en liten höjd i skogskanten. Här finns även TC.

Vid Toftsjön ligger ett vindskydd i fint läge med utsikt mot vattnet. Det har plats för 6-8 personer. Tältplatser går att hitta runt vindskyddet.

Vägbeskrivning

Ca 800 m norr om etappmålet vid Skålbystugan finns en väg, men inga parkeringsmöjligheter.

Toftsjön kan du inte nå med kollektivtrafiken eller med bil. Närmaste busshållplats finns ute vid väg 66. Dit kan du komma genom att fortsätta Bruksleden ytterligare 5 km förbi Toftsjön och Långsjön.

Längs vägen