Vandra

01a Rocklunda – Skålbystugan | Bruksleden

15.2 km

Bruksledens första etapp börjar vid Rocklunda i nordvästra utkanten av Västerås. Här får du uppleva övergången från stad till landsbygd och därefter till skogslandskap. De första åtta kilometrarna går till stor del på olika typer av vägar. Därefter följer leden skogsstigar fram till etappmålet vid Skålbystugan. Du startar med en kilometers vandring längs lättgångna motionsspår genom Rocklundaskogen. På det följer en fin cykelväg omgiven av en björkallé med Hovdestalunds kyrkogård på ena sidan och Svartån på den andra. Bortanför Svartån ligger Västerås kuperade golfbana och söder om den Vallby friluftsmuseum. Snart viker leden av åt vänster över Svartån, och efter att ha passerat stadsdelen Vallby tar landsbygden vid. En liten krokig landsväg tar dig ca 1,5 km över ängar och förbi små gårdar. Vid en avtagsväg in till höger ser du Skerike kyrka. Vid Kävsta viker leden in på en liten grusväg som passerar genom ett öppet landskap med åkrar och hästhagar och vid vägens ände börjar skogen. Resten av sträckan fram till Skålbystugan går du genom barrskog. Naturen är omväxlande med våtmarker, berghällar och små ängar. Vid etappmålet ligger Skålbystugan på en liten höjd i skogskanten.

RASTPLATSER

Vid etappmålet Skålbystugan står en raststuga med fyra bäddar. Stugan ligger på en liten höjd i skogskanten. Här finns även TC.

VÄSTERÅS

I en vik vid norra Mälarens strand mynnar vattendraget Svartån. Runt det här området har människor varit bosatta sedan lång tid tillbaka. Man vet att det fanns bebyggelse här redan för 900 år sedan, men troligtvis även långt tidigare. Platsens fördelaktiga läge vid Mälaren gjorde att området redan under Vikingatiden var ett viktigt handelscentrum. Det blev till och med så betydande att platsen fick namnet Westraarus. Arus kommer från fornsvenskans ”aros” som betyder åmynning och beteckningen westra kom till för att skilja platsen från Svearikets absoluta centralpunkt Östra Aros, nuvarande Uppsala. Bebyggelsen fick stadsprivilegium omkring år 1280 och idag heter staden vid Svartåns mynning Västerås. Härifrån har man sedan 1200-talet skeppat ut järn- och kopparprodukter från Bergslagen. Under 1500- och 1600-talets uppsving av järn- och kopparexporten blev Västerås Mälarens ledande stad efter Stockholm. Än idag har staden en av Sveriges viktigaste insjöhamnar. 1623 gav Gustav II Adolf i uppdrag åt biskop Johannes Rudbeckius att organisera verksamheten runt grundandet av Sveriges första gymnasium i Västerås. Rudbeckius finns avbildad i form av en staty av Carl Milles. Statyn är placerad utanför Västerås domkyrka. På 1700-talet förstördes stora delar av den gamla bebyggelsen av en svår brand. Därför ger stadsbilden idag ett modernt intryck. Norr om domkyrkan ligger kyrkbacken, en av de få platser i Västerås där gamla trähus fortfarande står kvar. Här finns ett oregelbundet gatunät av senmedeltida karaktär. Idag är Västerås en modern industristad med mångskiftande verkstadsindustri. Ett av de företag som uppstod i Västerås under industrialismen på 1800-talet var ASEA, idag ABB, som dominerar näringslivet.

BO OCH ÄTA

I Västerås finns många olika boende- och restaurangalternativ. Läs mer ›

Vägbeskrivning

Vid Rocklunda finns gott om parkeringsplatser. Vill du åka kollektivt till Rocklunda kan du ta busslinje 2 eller 6 från Västerås resecentrum. Ca 800 m norr om etappmålet vid Skålbystugan finns en väg, men inga parkeringsmöjligheter.

Längs vägen