Vandra

25 Fliken – Lillsjön | Bruksleden

12.7 km

Aktuell

Etappen är avstängd. Denna etapp påverkas av restriktioner då afrikansk svinpest har konstaterats i området. Detta påverkar flera av de sträckor av Bruksleden som går genom Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar. Läs mer om restriktionerna och vilket område som berörs här

Etapp 25 bjuder på omväxlande och vacker natur. Sträckan karakteriseras av de många små skogstjärnar du passerar under din vandring. Leden går genom småkuperad terräng och undantaget de första kilometrarna går du enbart på skogsstigar. Vid Gåsmyrberget väntar en ganska brant stigning.

Du startar vid den lilla byn Fliken. Här fanns en hytta som under 1600-talet var en av socknens största. Du vandrar längs landsvägen förbi vackra gamla hus och gårdar. Till vänster passerar du den så kallade Färdestugan som användes som övernattningsställe av de forbönder som passerade här. Forbönderna fraktade järnmalm till Gäsjö och tackjärn därifrån och söderut. Färdestugan är en del av Kärrguvans gruvmiljö och en del av friluftsmuseet Ekomuseum Bergslagen.

Du passerar väg 270 och kommer till nästa by, Kallmora. I området runt Norberg har gruvdrift pågått i över 800 år. Spår av verksamheten finns på många platser. Söder om Kallmora ligger Kärrgruvan där du bl a kan besöka Mossgruveparken, ett övergivet gruvfält där du vandrar på stigar förbi vattenfyllda dagbrott och brådstup. Besök även byggnadsminnet Polhelmshjulet, ett väldigt vattenhjul som användes för att ta upp vatten ur gruvorna.

Från Kallmora går du ca 1,5 km längs en grusväg. Vid Bengtsberget slutar vägen och skogsstigarna tar vid. Efter ett tag passerar du ganska högt ovanför den långsmala Djupkärra-Dammsjön, en näringsfattig sprickdalssjö. Väster om sjön, i samma sprickdal ligger ett flertal smala rikkärr med intressant vegetation.

Vandringen fortsätter genom omväxlande skog, ofta med inslag av berghällar. Vid Sörntjärnen finns en fin plats för en rast. Det är även fint att rasta vid fiskesjöarna Näcktjärnen och Sköltjärnen.

Så småningom når du Gåsmyrbergets naturreservat. En bitvis ganska brant stigning tar dig upp på det 185 m höga berget. Berget är bevuxet med hällmarkstallskog och på toppen finns ett gammalt kvartsbrott. Från den högsta punkten har du fantastisk utsikt över omgivande landskap. På nordvästra sluttningen finns en grotta, Vasagrottan, där Gustav Vasa ska ha sökt skydd vid sin flykt undan danskarna år 1520.

Från Gåsmyrberget är det ca 2 km kvar till etappmålet vid Lillsjön. Vid Lillsjön finns en stor fin badplats.

RASTPLATSER

Vid Fliken där etappen startar, ligger en fin badplats vid sjön Gäsen. Här finns omklädningshytter, bord, bänkar och dass.

Rastplatser finns vid fiskesjöarna Näcktjärnen och Sköltjärnen.

Vid etappmålet Lillsjön ligger en badplats med stora gräsytor och gott om parkeringsplatser. Här finns bryggor, omklädningshytter, toaletter, bord och bänkar mm.

FLIKEN

Redan 1496 fanns en hytta i Fliken. Vid mitten av 1600-talet var hyttan en av socknens största. Anläggningen lades ner år 1888. Idag återstår rester av masugnen, kanalkonstruktioner och slagghögar. Vid fliken finns också en herrgård från 1850-talet.

GÅSMYRBERGETS NATURRESERVAT

Gåsmyrbergets naturreservat bildades 1996, efter att tidigare varit ett domänreservat. Syftet är att bevara hällmarkstallskogen med dess flora och fauna och området ska få utvecklas fritt. De mestadels kortvuxna tallarna uppskattas överlag vara ca 200 år gamla. Markvegetationen domineras av ljung och olika renlavar.

På berget, som når ca 185 m ö h, finns ett par kvartsbrott varav det övre är vattenfyllt. På västra sluttningen syns tydliga strandvallar som bildades då havet nådde som högst efter senaste istidens slut.

Sprickbildningar på bergets nordvästra sida har skapat en ca fyra meter djup grotta, Vasagrottan, där Gustav Vasa enligt traditionen ska ha sökt skydd vid sin flykt undan danskarna år 1520. Grottan är ganska svår att hitta.

Tänk på att särskilda föreskrifter gäller inom reservatet (se länsstyrelsens hemsida för mer information).

LÄS MER

Gåsmyrbergets naturreservat

Titta i en flora

Flikens vandrarhem

Vägbeskrivning

Du kan inte åka med kollektivtrafiken till Fliken, men buss nr 85 går mellan Kärrgruvan (2 km sydost om Fliken) och Norberg både på vardagar och på helger.

Vid etappmålet Lillsjön finns gott om plats att parkera. Ca 2 km sydöst om Lillsjön, vid väg 68 finns en busshållplats för buss 500. Den kan du åka mot Avesta eller Norberg – Fagersta – Skinnskatteberg – Köping. Bussen går både på vardagar och på helger.

Längs vägen