Vandra

07 Långsjön – Ramnäs, via Rövallskojan | Bruksleden

16.4 km

Etapp nr 7 tar dig genom ett spännande landskap karaktäriserat av moss- och våtmarker. Du passerar bland annat Rövallsmossens och Stingsmossens naturreservat. Förutom sista biten in mot Ramnäs går leden enbart på skogsstigar, som mestadels är lättgångna men vissa stenigare partier förekommer också.

Från vindskyddet vid Långsjön utgår både etapp nr 7 och nr 8. Efter att ha följt Långsjöns kant i 1,5 km delar sig stigen. Etapp nr 8 viker av åt vänster mot Surahammar medan etapp nr 7 går åt höger mot Toftsjön. Mellan de två sjöarna passerar du den nedlagda torvtäkten vid Toftmossen där man slutade bryta torv år 2002. Från torvtäkten går leden längs en stor och bred stig fram till vindskyddet vid Toftsjön.

Vandringen fortsätter mot nordväst längs kanten på sjön. Terrängen här är lite stenig och det gör det svårt om du vill slå upp ett tält, men några platser går att hitta. Efter sjön passerar du en mosse med en aktiv torvtäkt.

Innan Orrmossen kommer du in i ett område med berghällar och gles tallskog. Här finns många fina platser för en fikarast. Du passerar i kanten på Orrmossen och kommer därefter fram till Rövallskojan, en liten stuga i en glänta i skogen. Stugan står öppen för den som vill ta en rast eller övernatta.

Du är nu inne i Rövallsmossens och Stingsmossens naturreservat. Reservatet har tillkommit för att skydda de två stora myr- och skogsområdena runt omkring. Här kan du hitta många växtarter, framförallt sådana med nordlig karaktär. Du vandrar på en höjdrygg över mossklädd skogsmark mellan de två myrarna.

Tänk på att det inte är tillåtet att cykla i naturreservatet, annat än på befintliga skogsbilvägar.

På andra sidan reservatet går leden ihop med etapp nr 8 igen. Sista biten fram till Ramnäs går du först på en liten skogsväg som börjar ute vid väg 66. På väg in till centrum passerar du Ramnäs kyrka, byggd före 1450. Kyrkan har ett vackert torn med lökkupol. Utanför Ramnäs, alldeles söder om väg 66, ligger Gniens naturreservat som är en av Västmanlands artrikaste fågellokaler.

RASTPLATSER

Ett vindskydd finns där etappen startar vid Långsjön. Vindskyddet ligger i ett fint läge med utsikt över vattnet och har plats för 6-8 personer. Här går det även bra att tälta.

Nästa vindskydd hittar du 3,5 km senare vid Toftsjön. Även detta vindskydd har ett fint läge med sjöutsikt. Tältplatser går att hitta runt vindskyddet.

Alldeles efter Orrmossen ligger Rövallskojan, en liten stuga som står öppen för den som vill rasta eller övernatta. Inne i stugan finns en våningssäng och en kamin. Utanför finns gott om plats att tälta på.

HALLSTAHAMMAR

Hallstahammars kommun sträcker sig från Mälaren i söder till utlöpare av Bergslagen i norr. Genom samhället går Strömsholmsåsen, som är kraftigt påverkad av täktverksamhet, och parallellt med den rinner Kolbäcksån. Inne i tätorten finns ett naturreservat runt Sörkvarnsforsen, det enda större naturliga forsområdet på hela Kolbäcksån, med vackra ädellövskogspartier och en rik flora.

Fornfynd från trakterna runt Hallstahammar visar att här fanns befolkning redan under stenåldern. Tillgången till Kolbäcksåns forsar gjorde platsen väl lämpad för industrier. År 1628 anlades en kopparhammare vid Kolbäcksån i Hallsta. Den kom senare att utvecklas till Hallstahammars Bruk AB. Idag är Hallstahammar ett bruksamhälle med omfattande verkstadsindustri. Orten har blivit känd för namn som Hallstahammars Bruk, Bulten och Kanthal.

Det är väl värt att göra en avstickare från Bruksleden och vandra genom Hallstahammar ner till Kolbäcksån – Strömsholms kanal. Under 1770-talet lät kanalbolaget uppföra fler byggnader vid Skantzen i Hallstahammar i samband med byggandet av kanalen. Flera av byggnaderna finns kvar än idag. På det gröna och lummiga Skantzenområdet kan du besöka ett kanalmuseum som berättar Strömsholms kanals historia. Här finns bland annat en fungerande slussmodell, ett verktygsmuseum och ett litet kapell.

BO OCH ÄTA

Gå in på länken nedan och läs om var du kan bo och äta i Hallstahammar.

Bo och äta Läs mer ›

HANDLA MAT

Matvarubutiker finns vid Hammartorget mitt i Hallstahammar, ca 2 km från motionscentrum.

ÖVRIGT

Vid Hallstahammars motionscentrum finns motionsspår 1,2 km, 3 km och 5 km som är belysta. Under vintern har man skidspår. Vid anläggningen finns omklädningsrum, dusch och bastu för allmänheten.

Alldeles intill Motionscentrum ligger en skidbacke med släplift. Backen är 170 m lång och har en fallhöjd på 28 m. Här finns värmestuga och grillplats.

LÄS MER

Hallstahammars turistbyrå

Strömsholms kanal

Sörkvarnsforsens naturreservat

Vägbeskrivning

Lättast att ta sig till Hallstahammar är med tåg. Du åker tåget som går på linjen Västerås – Ludvika via Hallstahammar, Surahammar och Fagersta. Tågstationen ligger ca 2,5 km från Hallstahammars motionscentrum.

Du kan även komma till Hallstahammar med Brukslinjen från Kvicksund – Kolbäck eller Virsbo – Ramnäs men de flesta turerna går endast måndag-fredag.

Till starten vid Vargberget kan du inte komma med bil eller med kollektivtrafiken.

Längs vägen