Vandra

23 Lilla Älgsjön – Klackberg | Bruksleden

8.5 km

Aktuell

Vänligen iaktta aktuell information gällande eldningsförbud, respektera boenden samt djur och naturliv.

Om du tänkt besöka Klackbergs naturreservat lite extra medan du ändå är på leden, så är tunneln genom berget vid Storgruvan avstängd p.g.a. ras. Denna etapp av Bruksleden går dock inte genom tunneln, så avstägningen påverkar inte vandringens längs leden.

Vandringen startar (eller slutar) vid Klackbergs naturreservat. Klackberg är ett anrikt gruvområde med tydliga spår av århundranden av bergsbruk. Här noterar du snabbt att du vandrar genom ett gruvlandskap.

Den inledande vandringen fram till naturreservatet Silvtjärn är väldigt lättvandrad. Därefter vandrar man på singeltrack med mycket kupering och emellanåt väldigt tuff terräng.

Väljer du istället att starta din vandring vid Lilla Älgsjön så är den inledande vandringen mot Klackberg väldigt krävande. Vid Silvtjärn lättar det upp.

RASTPLATSER

Eldstad finns vid etappstarten, inne i Klackbergs naturreservatet.

Raststuga vid Lilla Älgsjön.

KLACKBERG

Klackberg är ett spännande område med mycket att titta på när det gäller natur och kultur. Här har gruvdrift pågått i hundratals år fram till 1967, vilket gjort att både växter och djur har påverkats.

Idag är Klackberg ett naturresrvat. I Klackberg växer örtrik lövskog med stort inslag av alm och i det artrika buskskiktet kan man hitta hassel, olvon, skogstry, tibast och måbär. Flera orkidéer växer i området, bland annat Rödsyssla. Här finns även vildlin, sötvedel, backvial, ängsgentiana, troll­druva och flera arter av bräken.

Berget Klacken är som högst 200 m ö h. Det finns om­nämnt redan på 1300-talet, då som Järnberget. Den östra sluttningen utgörs till största delen av bergarten dolomit. Dolomit är en typ av kalksten och i anslutning till kalken förekommer manganhaltig järnmalm. Både järnmalm och kalksten har brutits i området och rester av kalkugnar kan man se intill Klackbergsgården. Kalken användes bland annat till att underlätta slaggbildning vid smältning­en. Malmen fraktades till hyttorna i grannskapet t ex Livsdal, Rosendal och Bråfors.

Det finns många stora och mindre gruvhål att titta på. Väl värt ett besök ärBlå Grottani sydvästra delen av gruvfältet. Blå Grottan är en gammal stollgång och ett utforslingsschakt. Från stollgången rinner vatten som har en klar blå färg, därav grottans namn.

De två runda gruvlavarna, Gröndalslaven och Storgruvans lave, är byggda av slaggtegel och helt unika i sitt slag. Under lavarna finns fler hundra meter djupa schakt.

Gruvmiljön i Klackberg (Klackbergs Gruvfält) är en del av friluftsmuseetEkomuseum Bergslagen.

Vid Klackberg finns idag en Vinterstadion med konst­snö­anläggning.Skispåret Engelbrektsspåretär tillgängligt från första helgen i december varje år. Under vintern är det också full fart iKlackbergsbacken! Med två nedfarter och lift, värmestuga och grillplats kan du ha en härlig snödag i backen med familj och vänner! I Klackbergsbacken är också backen där OS-guldmedaljörenFrida Hansdotterlärde sig åka slalom.

SILVTJÄRN

I Silvtjärn möts du av mossiga marker och gammal skog. Slå dig ner vid den lilla sjön Silvtjärnen och njut av stillheten eller leta efter spår av gamla gruvhål. I området trivs olika orkidéer, som till exempel kärrknipprot, grönkulla och knottblomstret. Plocka gärna med dig av de bär och matsvampar som växer här.

Flera olika sällsynta växter, mossor och svampar trivs här. Intill det lilla gruvområdet kan du hitta olika slags orkidéer, bland annat kärrknipprot, grönkulla och knottblomster. Knottblomster har bara hittats här och på ytterligare en plats i länet. Här trivs även ovanliga och sällsynta svampar, till exempel violgubbe. I och runt våtmarkerna kan du hitta kärrbräken, dvärglummer, gräsull, knagglestarr, skogsvicker, spädstarr, backskafting, ögonpyrola och dunmossa.

LÄS MER

Norbergs turistguide - Visit Norberg

Fagersta turistguide

Om Klackbergs naturreservat - Länsstyrelsen

Om Silvtjärns naturrersvat - Länsstyrelsen

Titta i en flora

Föreskrifter

Klackbergs naturreservat är ett skyddad naturområde sedan år 2008. Enligt reservatets föreskrifter är detförbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon (undantag Flänganvägen och parkeringen),
  • göra åverkan på skogen, ris-, ört- eller markvegetationen,
  • cykla eller rida annat än på befintliga vägar och stigar,
  • medvetet störa djurlivet,
  • göra upp öppen eld,
  • anordna större organiserad verksamhet utan samråd med reservatsförvaltaren.

Kommunikationer

Buss Klackberg:

Från Norbergs Busstation busslinje 87 (VL) mot Karsbo via Flängan. Busshållsplats i direkt anslutning till Klackbergs naturreservat. Tidtabeller här.

Parkering

Vid start vid Klackbergs naturreservat, finns parkering i Klackberg vid skidstadion.

Väljer du att gå från Lilla Älgsjön så kan man förslagsvis parkera vid Semla kraftstation i Fagersta och därifrån ansluta till etappen via Etapp 15.

Underlag

Grusväg, stig, singeltrack, svår terräng.

Längs vägen