Service och övrigt

Grillplats - Klackberg

Norberg, Västmanlands län

Kategori

  • Rastplats
  • Grillplats/Eldplats
  • Sopkärl
  • Sittbänk

I Klackbergs naturreservat finns denna grillplats med vacker utsikt över sjön Noren. Här finns sittbänkar och vedförråd.

Ved finns tillgänglig under sommaren.

Notera att grillplatsen ligger inom ett naturreservat och särskilda föreskrifter gäller.

Föreskrifter

Klackbergs naturreservat är ett skyddad naturområde sedan år 2008. Enligt reservatets föreskrifter är detförbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon (undantag Flänganvägen och parkeringen),
  • göra åverkan på skogen, ris-, ört- eller markvegetationen,
  • cykla eller rida annat än på befintliga vägar och stigar,
  • medvetet störa djurlivet,
  • göra upp öppen eld,
  • anordna större organiserad verksamhet utan samråd med reservatsförvaltaren.

I närheten