Vandra

24 Klackberg – Fliken | Bruksleden

Etapp nr 24 är en lättgången, vacker och varierande sträcka. Du vandrar genom ett sjörikt landskap förbi många historiska platser. Leden går för det mesta på skogsstigar men även mindre grusvägar förekommer.

Från det spännande gruvområdet vid Klackberg, som sedan 2008 också är ett naturreservat, passerar leden över gamla slaggstenshögar och kommer ner på en smal skogsväg. Här gick tidigare en järnväg. På höger sida ser du den gamla perrongen och det vackra stationshuset, som idag är privatägt.

Vid sjön Kalven kan du vika av åt vänster från leden och komma ner till fina berghällar som lämpar sig väl för en fikapaus, eller varför inte ett dopp? På andra sidan sjön kommer du snart fram till den lilla byn Hinsebo. Här finns Thorshammars verkstad, ett gammalt mässingsgjuteri där man håller på att skapa ett levande arbetslivsmuseum.

En badplats finns vid sjön Boten, dit du kommer efter att ha följt Botån genom skogen. Från Boten går leden längs med sjökanten tills du passerar Flikån och kommer ut på en liten grusväg som du vandrar på fram till etappmålet vid det vackra området Fliken. Här ligger etappens andra badplats.

RASTPLATSER

Vid sjön Boten och vid Fliken finns fina badplatser. På båda ställena finns omklädningshytter, bord, bänkar och TC.

En badplats finns även vid sjön Noren nedanför Klackbergsgården.

Vid sjön Kalven är det fint att ta en rast.

NORBERG

I det lilla gruvsamhället Norberg har man brutit järnmalm och kalksten sedan lång tid tillbaka. Här finns omkring 200 gruvhål och många andra minnesmärken från bergshanteringens storhetstid. Norberg är det äldsta kända bergslaget i Sverige. Redan på medeltiden fanns här en marknadsplats där bergsmännen i de omkringliggande byarna samlades för att köpa, byta och sälja förnödenheter. Idag har den flerhundraåriga industritraditionen brutits då all gruvdrift är nedlagd.

Mitt i Norberg ligger kyrkan och intill den finns en benkammare från 1700-talet. Här samlade man alla ben som kom i dagen då man grävde på kyrkogården. Numera finns dock inga ben här.

Den gamla trähusbebyggelsen i Norberg ligger grupperad kring Norbergsån som flyter genom samhället. Flera av de nuvarande byggnaderna är från början av 1700- och 1800-talen, och vissa är ännu äldre. På västra sidan av ån ligger Abrahamsgården, en hantverksgård i 1800-talsmiljö. Här finns verkstäder, utställnings-lokaler och försäljning av konsthantverk från Bergslagen. På 1500-talet tjänstgjorde Abrahamsgården som kungsgård och på 1600-talet tillhörde den Jacob de la Gardie. Den har även fungerat som gästgiveri och härbärge.

På Kvarngatan 7 kan man besöka en glashytta. Här tillverkar man vackra föremål av frihandsblåst glas.

Ett måste när man besöker Norberg är att ta en fika på anrika Elsa Andersons konditori. Konditoriet är känt vida omkring för sin miljö och sina fina bakverk. Mest känd är Tangotårtan.

KLACKBERG

Klackberg är ett spännande område med mycket att titta på när det gäller natur och kultur. Här har gruvdrift pågått i hundratals år fram till 1967, vilket gjort att både växter och djur har påverkats. I Klackberg växer örtrik lövskog med stort inslag av alm och i det artrika buskskiktet kan man hitta hassel, olvon, skogstry, tibast och måbär. Flera orkidéer växer i området, bland annat Rödsyssla. Här finns även vildlin, sötvedel, backvial, ängsgentiana, troll­druva och flera arter av bräken.

Berget Klacken är som högst 200 m ö h. Det finns om­nämnt redan på 1300-talet, då som Järnberget. Den östra sluttningen utgörs till största delen av bergarten dolomit. Dolomit är en typ av kalksten och i anslutning till kalken förekommer manganhaltig järnmalm. Både järnmalm och kalksten har brutits i området och rester av kalkugnar kan man se intill Klackbergsgården. Kalken användes bland annat till att underlätta slaggbildning vid smältning­en. Malmen fraktades till hyttorna i grannskapet t ex Livsdal, Rosendal och Bråfors.

Det finns många stora och mindre gruvhål att titta på. Väl värt ett besök är Blå grottan i sydvästra delen av gruvfältet. Blå grottan är en gammal stollgång och ett utforslingsschakt. Från stollgången rinner vatten som har en klar blå färg, därav grottans namn.

De två runda gruvlavarna, Gröndalslaven och Storgruvans lave, är byggda av slaggtegel och helt unika i sitt slag. Under lavarna finns fler hundra meter djupa schakt.

Vid Klackberg finns idag en vinterstadion med konst­snö­anläggning och en skidbacke med två nedfarter.

FLIKEN

Redan 1466 fanns en hytta i Fliken. Vid mitten av 1600-talet var hyttan en av socknens största. Anläggningen lades ner år 1888. Idag återstår rester av masugnen, kanalkonstruktioner och slagghögar. Vid Fliken finns också en herrgård från 1850-talet.

BO OCH ÄTA

500 m söder om Klackberg ligger STF:s vandrarhem Gruvbyn. Här bor du i gamla gruvarbetarbostäder från början av seklet. Varje lägenhet har självhushåll.

Läs mer om var du kan bo i Norberg

Bo och äta

HANDLA MAT

Matvarubutiker finns i Norbergs centrum, ca 3 km från Klackberg.

LÄS MER

Norbergs turistbyrå

Titta i en flora

Längs vägen