Service och övrigt

Silvtjärn - Naturreservat

Norberg, Västmanlands län

Kategori

  • Sevärdhet

I Silvtjärn möts du av mossiga marker och gammal skog. Slå dig ner vid den lilla sjön Silvtjärnen och njut av stillheten eller leta efter spår av gamla gruvhål. I området trivs olika orkidéer, som till exempel kärrknipprot, grönkulla och knottblomstret. Plocka gärna med dig av de bär och matsvampar som växer här.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller annat fast naturföremål,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • rida,
  • cykla utanför Bruksledens stigsystem eller på den i en omfattning som riskerar att ge upphov till långvarig markskada,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur,
  • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår,
  • införa nya växt- eller djurarter i området. Undantag gäller för fisk som endast får utsättas efter skriftligt tillstånd från fastighetsägaren.

I närheten