Vandra

26 Lillsjön – Tråbacken | Bruksleden

4.6 km

Bruksledens näst sista etapp är en kort och relativt lättvandrad sträcka där du mestadels går längs skogsstigar men även en bit på grusväg.

Etappen startar vid Lillsjön och du kommer direkt in i Bredmossens naturreservat. Bredmossen är en välutvecklad välvd högmosse, bevuxen med hällmarkstallskog. Efter några hundra meter kommer du upp på Bredmossberget från vilket du kan se delar av mossen mellan träden. Genom reservatets södra del går Bruksleden längs en fin och lättvandrad skogsstig.

Ca 1 km innan Tråbacken passerar du norr om Bjurfors. Här fanns under medeltiden en järnmalmshytta. Den blåstes ner 1660 och ersattes med ett mässingsbruk. Man producerade i huvudsak mässingstråd. Idag återstår en herrgård och en arbetarbostad vid etappmålet Tråbacken. Bostaden användes troligen av tråddragare som arbetade i Bjurfors tråddrageri. Huset innehöll 4 bostäder om ett rum vardera och hade jordgolv ännu in på 1900-talet.

RASTPLATSER

Vid Lillsjön där etappen startar ligger en badplats med stora gräsytor och gott om parkeringsplatser. Här finns bryggor, omklädningshytter, toaletter, bord och bänkar mm.

BREDMOSSENS NATURRESERVAT

Syftet med reservatet är att bevara myrområdet och den omgivande kantskogen. Vegetationen inom området ska få utvecklas fritt.

Myrkomplexet domineras av en välutvecklad, välvd högmosse med ett nästan sammanhängande laggkärr runt om. Myren är växtgeografiskt intressant eftersom den ligger vid den biologiska norrlandsgränsen. Här finns därför både sydliga och nordliga arter. I nordöstra delen finns ett rikkärr med artrik flora. Bland annat växer här gräsull, dvärglummer, korvskorpionmossa och blodskedmossa.

Berggrunden i området innehåller omväxlande urberg, grönsten och glimmerskiffer. Strax söder och sydväst om myren ligger ett par framträdande bergklackar, Bredmossberget och Tjäderberget.

Tänk på att särskilda föreskrifter gäller inom reservatet (se länsstyrelsens hemsida för mer information).

LÄS MER

Norbergs turistbyrå

Bredmossens naturreservat

Titta i en flora

Vägbeskrivning

Vid Lillsjön finns gott om plats att parkera. Cirka 2 km sydöst om Lillsjön, vid väg 68 finns en busshållplats för buss 500. Den kan du åka mot Avesta eller Norberg – Fagersta – Skinnskatteberg – Köping. Bussen går både på vardagar och på helger.

Buss nr 500 stannar även vid Bjurfors, cirka 1 km söder om Tråbacken.

Längs vägen