Vandra

04 Erikslund – Vargberget | Bruksleden

14.2 km

Etappen börjar vid Erikslund, väster om handelsområdet.

Första delen av etappen är bitvis stenig och kuperad. Efter knappt en kilometer, uppmärkt med skyltar, går leden åt höger. Efter ytterligare en bit svänger leden åt vänster ut på väg en bit för att därefter gå tillbaka ut på stig.

Du kommer nu in ett landskap med omväxlande skogspartier, åkrar och blomstrande ängsmarker.

Efter skjutbanan vid skogstorp tätnar skogen och någon kilometer senare börjar terrängen luta uppåt. Du har nått fram till Skansberget. På toppen av berget ligger resterna av vad som en gång var en stor och ståtlig borg. Här kan du ta en rast på rastplatsen mitt i borgruinen.

Resten av etappen fram till vindskyddet vid Vargberget vandrar du genom varierande och bitvis blockrik skogsterräng. Stigen är relativt lättvandrad. Vindskyddet ligger i en mysig liten glänta i skogen.

RASTPLATSER

Mitt i borgruinen på Skansberget finns en rastplats med eldstad och bänkar.

Vid etappmålet Vargberget ligger ett vindskydd i en glänta i skogen. Vindskyddet har plats för 6-8 personer. Det är svårt att sätta upp tält här då marken lutar och är lite stenig, men någon plats går att hitta.

VÄSTERÅS

I en vik vid norra Mälarens strand mynnar vattendraget Svartån. Runt det här området har människor varit bosatta sedan lång tid tillbaka. Man vet att det fanns bebyggelse här redan för 900 år sedan, men troligtvis även långt tidigare. Platsens fördelaktiga läge vid Mälaren gjorde att området redan under Vikingatiden var ett viktigt handelscentrum. Det blev till och med så betydande att platsen fick namnet Westraarus. Arus kommer från fornsvenskans ”aros” som betyder åmynning och beteckningen westra kom till för att skilja platsen från Svearikets absoluta centralpunkt Östra Aros, nuvarande Uppsala.

Bebyggelsen fick stadsprivilegium omkring år 1280 och idag heter staden vid Svartåns mynning Västerås. Härifrån har man sedan 1200-talet skeppat ut järn- och kopparprodukter från Bergslagen. Under 1500- och 1600-talets uppsving av järn- och kopparexporten blev Västerås Mälarens ledande stad efter Stockholm. Än idag har staden en av Sveriges viktigaste insjöhamnar.

1623 gav Gustav II Adolf i uppdrag åt biskop Johannes Rudbeckius att organisera verksamheten runt grundandet av Sveriges första gymnasium i Västerås. Rudbeckius finns avbildad i form av en staty av Carl Milles. Statyn är placerad utanför Västerås domkyrka.

På 1700-talet förstördes stora delar av den gamla bebyggelsen av en svår brand. Därför ger stadsbilden idag ett modernt intryck. Norr om domkyrkan ligger kyrkbacken, en av de få platser i Västerås där gamla trähus fortfarande står kvar. Här finns ett oregelbundet gatunät av senmedeltida karaktär.

Idag är Västerås en modern industristad med mångskiftande verkstadsindustri. Ett av de företag som uppstod i Västerås under industrialismen på 1800-talet var ASEA, idag ABB, som dominerar näringslivet.

BO OCH ÄTA

I Västerås finns många olika boende- och restaurangalternativ. Läs mer ›

Vägbeskrivning

Till Erikslund kan du komma med busslinje 3 samt 14, busshållplatsen nära etappstarten heter Erikslund Västra.

Till etappmålet vid Vargberget kan du inte komma med bil eller med kollektivtrafik.

Längs vägen