Vandra

01b Erikslund – Skålbystugan | Bruksleden

12.9 km

Bruksledens etapp 1b utgår liksom 1a från Erikslund, väster om handelsområdet.

Första delen av etappen är bitvis stenig och kuperad. Efter knappt en kilometer, uppmärkt med skyltar, går leden åt höger.

Nu följer en fin skogssträcka där du går genom blockrik terräng, över berghällar och förbi små våtmarker.

Observera att leden korsar väg 66. Iaktta försiktighet vid passage av den trafikerade vägen.

Ca 1 km efter att du passerat väg 66 går leden ihop med etapp 1a från Rocklunda.

Resten av sträckan fram till Skålbystugan går du genom barrskog. Naturen är omväxlande med våtmarker, berg­hällar och små ängar. Vid etappmålet ligger Skål­by­stugan på en liten höjd i skogskanten.

RASTPLATSER

Etappmålet Skålbystugan är en raststuga med fyra bäddar. Stugan ligger på en liten höjd i skogskanten. Här finns även TC.

VÄSTERÅS

I en vik vid norra Mälarens strand mynnar vattendraget Svartån. Runt det här området har människor varit bosatta sedan lång tid tillbaka. Man vet att det fanns bebyggelse här redan för 900 år sedan, men troligtvis även långt tidigare. Platsens fördelaktiga läge vid Mälaren gjorde att området redan under Vikingatiden var ett viktigt handelscentrum. Det blev till och med så betydande att platsen fick namnet Westraarus. Arus kommer från fornsvenskans ”aros” som betyder åmynning och beteckningen westra kom till för att skilja platsen från Svearikets absoluta centralpunkt Östra Aros, nuvarande Uppsala.

Bebyggelsen fick stadsprivilegium omkring år 1280 och idag heter staden vid Svartåns mynning Västerås. Härifrån har man sedan 1200-talet skeppat ut järn- och kopparprodukter från Bergslagen. Under 1500- och 1600-talets uppsving av järn- och kopparexporten blev Västerås Mälarens ledande stad efter Stockholm. Än idag har staden en av Sveriges viktigaste insjöhamnar.

1623 gav Gustav II Adolf i uppdrag åt biskop Johannes Rudbeckius att organisera verksamheten runt grundandet av Sveriges första gymnasium i Västerås. Rudbeckius finns avbildad i form av en staty av Carl Milles. Statyn är placerad utanför Västerås domkyrka.

På 1700-talet förstördes stora delar av den gamla bebyggelsen av en svår brand. Därför ger stadsbilden idag ett modernt intryck. Norr om domkyrkan ligger kyrkbacken, en av de få platser i Västerås där gamla trähus fortfarande står kvar. Här finns ett oregelbundet gatunät av senmedeltida karaktär.

Idag är Västerås en modern industristad med mångskiftande verkstadsindustri. Ett av de företag som uppstod i Västerås under industrialismen på 1800-talet var ASEA, idag ABB, som dominerar näringslivet.

BO OCH ÄTA

I Västerås finns många olika boende- och restaurangalternativ.

Läs mer ›

LÄS MER

Västeråsturism

Länstrafiken

Tåg i Bergslagen

Vägbeskrivning

Till Erikslund kan du komma med busslinje 3 samt 14, busshållplatsen nära etappstarten heter Erikslund Västra.

Ca 800 m norr om etappmålet vid Skålbystugan finns en väg, men inga parkeringsmöjligheter.

Längs vägen