Service och övrigt

Jättåsarna

Fagersta, Västmanlands län

Kategori

  • Naturreservat

Jättåsarna har både vacker natur och en historisk gruvmiljö. Redan på 1300-talet bröts järnmalm här. På flera ställen kan du se gruvhål, slagghögar, husgrunder, stensatta vägar och andra spår efter gruvdriften. Toppen av Jättåsarna är ett av länets högsta berg med sina 231 meter över havet. Marken i reservatet är rik på kalk och andra mineraler, vilket gör att ovanliga växter och svampar trivs här. Här finns även gott om blåbär och vanliga matsvampar.

Fakta

Kommun: Fagersta

Skyddat år: 2012

Areal: 66 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Vägbeskrivning

Jättåsarna ligger några kilometer sydväst om Fagersta och gränsar mot naturreservatet Svartberget. Du tar dig hit via väg 66 mot Ludvika. Strax efter Oti vägkors tar du höger mot Hedkärra. Vid T-korsningen tar du höger igen mot Ridhuset och följer vägen till du ser en skylt med Jättåsarnas Naturreservat. Där finns parkeringen.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller andra fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att plocka örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • medföra okopplad hund,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande.

I närheten