Service och övrigt

Skrikboravinen

Fagersta, Västmanlands län

Kategori

  • Forn-/kulturminne

Skrikboravinen är en gammal bäckdal. Den är cirka 300 meter lång och på sina håll upp till tio meter djup. Ravinen bildades genom att vattnet eroderat sig på plats mot det underliggande lite grövre materialet. I nutid är marken inom Skrikboravien att klassas som stabil då all vegetation håller allting på plats. Sidorna på ravinen är väldigt bevuxna med örtrik lövskog. Strutbärken, trollduvan och lundstjärnblomma finns i området.

I närheten