VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM SKA VISTAS I NATUREN I VÄSTMANLAND

VI VILL UPPMÄRKSAMMA DIG som tänkt bege dig ut i skog och mark i Västmanland att uppmärksamma att det just nu råder restriktioner i ett stort område på grund av ett utbrott av Afrikansk svinpest.

Mer information och vilket område som berörs hittar du här: jordbruksverket.se/.../aktuell.../afrikansk-svinpest

Den 30 november tog Jordbruks­verket beslut om att minska den smittade zonen. Den består nu av ett kärn­område och ett ytter­område där det är olika restrik­tioner.

 • I den smittade zonens kärn­område (lila område på kartan), det vill säga det område som stängslas in, finns alla restrik­tioner kvar:
  - det är förbjudet att vistas i skog och mark.
  Alla aktiviteter där människor eller fordon är i skog och mark är förbjudna.
 • I den smittade zonens ytter­område (orangea området på kartan) tas de flesta restrik­tioner bort. Det betyder att det är fritt för allmän­heten att röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, på is och i sjöar, ensamma eller i mindre grupper.

  Men i ytterområdet är det fort­farande förbjudet att:
  - förbjudet att släppa hundar lösa i skog och mark
  - förbjudet att köra fordon utanför anlagd väg

 • I de delar som hamnar helt utanför den nya smittade zonen tas alla restrik­tioner bort.

Inspiration